laupäev, 5. detsember 2009

Teotahteline külakoosolek Kolkjas


MTÜ Piiri Peal algatusel toimus täna Kolkjas külakoosolek, kus osales 20 kohalikku elanikku. Koosoleku käigus tutvustasime külastuskeskuse projekti - selle eesmärke, tegevusi ja seni läbiviidud uuringute tulemusi. Samuti arutasime üheskoos külaseltsi loomise vajalikkust, sealhulgas koostöövõimalusi külaseltsi ja külastuskeskuse vahel. Ühe näitena võimalikust koostööst toodi uute Kolkja regulaarürituste kavandamist ja läbiivimist, mis meelitaks Kolkjasse rohkem turiste. Arutelu tulemusel selgus, et huvi külaseltsi asutamise ja Eesti külaliikumisega ühinemise vastu on suur. Koosolekul osalejad valisid 5-liikmelise külaseltsi algatusrühma, kellele anti ülesandeks ette valmistada loodava külaseltsi põhikiri, mis järgmisel koosolekul juba ametlikult vastu võtta. Jääme põnevusega ootama edasisi arenguid!

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar