teisipäev, 15. detsember 2009

Külastuskeskusesse tuleb turismiinfopunkt


Peipsimaa Külastuskeskuses Kolkjas hakkab alates 2010 a. maist asuma Peipsiääre valla ametlik turismiinfopunkt - sellise otsuse võttis MTÜ Piiri Peal taotluse alusel vastu Peipsiääre vallavalitsus. Seega saab Peipsiääre vald esmakordselt päris oma turismiinfopunkti, millest loodetavasti võidavad nii turistid kui ka piirkonna turismiettevõtjad ja -arendajad. Kuigi turismiinfopunkti otseseks ülesandeks on edastada infot Peipsiääre valla kohta, on tegijate eesmärgiks katta märksa laiemat ala - hõlmates nii naabervaldu (Vara, Alatskivi), Kallaste linna kui ka Jõgevamaa peipsiäärseid omavalitsusi (Pala ja Kasepää vallad, Mustvee linn). Loodame tõhusale koostööle kõigi Peipsi piirkonna turismiasjalistega - sealhulgas teiste turismiinfo edastajatega - et saaksime üheskoos pakkuda Peipsimaa külastajatele võimalikult kvaliteetset turismiinfo teenust.

teisipäev, 8. detsember 2009

Käisime Sibulatee töökoosolekul

Peipsimaa Külastuskeskusel on hea meel osaleda MTÜ Sibulatee tegemistes, mille eesmärgiks on välja arendada atraktiivne turismi teemamarsruut Peipsi piirkonnas. Näeme oma vaimusilmas Peipsimaa Külastuskeskust Sibulatee külastajate olulise peatuspunkti ja turismiobjektina.

Täna toimunud Sibulatee koosolekul räägiti reisimuljetest Lahemaale ja seal nähtud kogetud ettevõtjate koostöövõrgustikust, mida on kavas rakendada ka Sibulateele. Arutati Sibulatee missiooni ja visiooni 5 aasta pärast, samuti mitmeid jooksvaid küsimusi. Tore, et turismiarendus Peipsimaal on tuure kogumas!

laupäev, 5. detsember 2009

Teotahteline külakoosolek Kolkjas


MTÜ Piiri Peal algatusel toimus täna Kolkjas külakoosolek, kus osales 20 kohalikku elanikku. Koosoleku käigus tutvustasime külastuskeskuse projekti - selle eesmärke, tegevusi ja seni läbiviidud uuringute tulemusi. Samuti arutasime üheskoos külaseltsi loomise vajalikkust, sealhulgas koostöövõimalusi külaseltsi ja külastuskeskuse vahel. Ühe näitena võimalikust koostööst toodi uute Kolkja regulaarürituste kavandamist ja läbiivimist, mis meelitaks Kolkjasse rohkem turiste. Arutelu tulemusel selgus, et huvi külaseltsi asutamise ja Eesti külaliikumisega ühinemise vastu on suur. Koosolekul osalejad valisid 5-liikmelise külaseltsi algatusrühma, kellele anti ülesandeks ette valmistada loodava külaseltsi põhikiri, mis järgmisel koosolekul juba ametlikult vastu võtta. Jääme põnevusega ootama edasisi arenguid!