laupäev, 20. märts 2010

Algamas on Kolkja külagiidide koolitusprogrammPeipsimaa Külastuskeskus ja Kolkja Külaselts kutsuvad kõiki huvilisi esmakordsele Kolkja külagiidide koolitusele. Koolitusprogrammi eesmärgiks on välja õpetada kohalikest elanikest giide, kes hakkavad läbi viima ekskursioone Kolkjas. Tasuta koolitused toimuvad viiel laupäeval ajavahemikus 3.aprill – 8.mai Peipsimaa Külastuskeskuses (Suur tn 25).
Nõudmised osalejatele:
  • Huvi Kolkja, Peipsimaa ja vanausuliste kultuuripärandi vastu  
  • Soov tutvustada Kolkjat turistidele nii Eestist kui ka kaugemalt 
  • Valmidus töötada giidina (osalise tööajaga peamiselt suvekuudel)  
Huvilistel palume registreeruda telefonil 535 09 009 (Natalja Kuznetsova) hiljemalt reedeks, 26. märtsiks. Täpsem info koolitusprogrammist: Oliver Loode (tel. 513 2992). 

teisipäev, 2. märts 2010

Käsitöö koolitused märtsis

JÄTKUVAD PEIPSIMAA KÄSITÖÖ KOOLITUSED
Peipsimaa külastuskeskuses Kolkjas Suur tee 25 ja Kasepääl Jõgevamaal

Õpime tegema käsitööd müügiks, huvilised on oodatud ja osalemine on tasuta.Transpordikulud kompenseeritakse kuludokumendi alusel.


04.03.2010 kl.10-17.00 pakutrükk,masintikkimine
09.03.2010 kl.10-17.00 käsitikkimine, õmblemine
11.03.2010 kl.10-17.00 pakutrükk, kudumine, masintikkimine
15.03.2010 kl.10-17.00 käsitikkimine, õmblemine
18.03.2010 kl.10-17.00 käsitikkimine, õmblemine
25.03.2010 kl.10-17.00 käsitikkimine, õmblemine
01.04.2010 kl.10-17.00 käsi -ja masintikkimine,õmblemine, tootearendus


Lastele meisterdamis- tegevuspäevad koos mängu ja lauluga

11. märts - Kolkja lasteia lastele
19. märts - Tiheda lasteaed-algool lastele Jõgevamaal, Kasepääl
1. aprill - Kolkja koolilastele


Eelinfo võib muutuda, täpsem info kursuste kohta: http://peipsimaa.blogspot.com/
Aime Güsson 56 902 502,7412481 aimegysson@yahoo.com
Kairi Villemson 56629329 kairi.villemson@gmail.com
Estre Metsaru Mustvees tel.5221894;7726385 estre.metsaru@one.ee;
Larissa Filippova tel 52276 46 Kolkjas.Koolitused toimuvad projekti“ Töötubade loomine-Eesti vanausuliste külastuskeskuse arendamise I etapp“ raames.
Projekti läbiviimist koordineerib EAS; rahastatakse Norra ja EMP finantsmehhanismide regionaalarengu toetusskeemi kaudu. Toetavad: Siseministeerium Peipsiveere Programmi kaudu, Kasepää ja Peipsiääre vallavalitsused,Tartumaa Arendusselts MTÜ