reede, 31. detsember 2010

Lõpeb projekt „Töötubade loomine- Eesti vanausuliste külastuskeskuse arendamise I etapp“.


01.09.2009 alguse saanud projekt `` Töötubade loomine- Eesti vanausuliste külastuskeskuse arendamise I etapp``on lõppenud 31.12.2010.
Täname rahastajaid ja toetajaid:
  Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna toetusskeemi fondi ja Norra Kuningriigi suursaatkonda Eestis, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutust, Kasepää  ja Peipsiääre vallavalitsusi ja Tartumaa Arendusseltsi.
Täname Peipsimaa aktiivseid naisi ja mehi, kes on osalenud koolitus-ja õppepäevadel oma teadmisi ja oskusi täiendamas, täname lasteasutuste juhte, kes  aktiivselt  aitasid kaasa laste tegevuspäevade läbiviimisele.
Väga suur tänu projekti meeskonnale ja partneritele:

 Õnne Uus
 Kaire Jakobson
 Kadi Pajupuu
 Konstantin Avva
 Galina Kulak
 Alvi Pärn

Ervin Seppel
 Oliver Loode
Gerda Sillaste
 Elen Sillaste
Irina Külmoja
Pavel Varunin
 Anna Portnova
Tatjana Sosnovskaja
Laura Taul 
Marina Kuvaitseva 
Polina Tserkassova 
Kairi Villemson
Mai Jürgel
Mihkel Güsson 
Maja  lestovka
Projekti eesmärk oli toetada vene vanausuliste pärandkultuuri säilitamist ja õpetamist,  valdavalt käsitöö osa. 

Projekti käigus on läbi viidud  69 õppe-ja tegevuspäeva, milledes osalesid käsitööhuvilised  Tartumaalt, Jõgevamaalt ja Ida- Virumaalt  ning 120 last osales Kolkja, Tiheda  ja Alatskivi lasteaedadest.

Kohtumiseni külastuskeskuse II etapi läbiviimisel!

aastatel 2011-2012 

Planeeritud on külastuskeskus rekonstrueerida  ka endise majapidamispoole osas, laiendades käsitöö- ja  turismiinfopunkti  ruume ning  rajades hoonesse õppeköögi koos veevärgi ja kanalisatsiooniga.
2010 a suvel


Projektijuht Aime Güsson