kolmapäev, 14. aprill 2010

Peipsimaa Külastuskeskus ootab talgulisi


1. mail Teeme ära! raames tahame korda teha Peipsimaa Külastuskeskuse territooriumil oleva varjualuse, kus suvel saaksid Peipsimaad külastavad turistid piirkonnaga tutvudes jalga puhata või lapsed meisterdada ja mängida. Samuti tahame korrastada sauna ruumid ja hoovi, et oleks kena uudistada üht piirkonna traditsioonilist majapidamist.

Talgukood: 10030525

Kallis Eesti meespere!

Lammutus- ja ehitustöödel ootame just teie abi!

Varjualusel on vana lagunenud laudispõrand ja üliväsinud katus, mis on kohe-kohe sissevarisemas ning on suureks ohuks territooriumil liikuvatele lastele.

Heade talguliste abiga võtame ära vanad põrandalauad, paneme katuse jaoks uued tugipostid ja ka uue katusekatte.

Kallis Eesti naispere!

Teil on ainukordne võimalus anda oma panus puhastus- ja koristustöödel. Samuti saab laduda puuriita, lõigata metsistunud vaarikaid ja kui 1. maiks on suur vesi maasse imbunud, siis on teil harukordne võimalus õppida tegema piirkonnas traditsioonilisi ülisügavaid sibulapeenraid.

Keedame koos suppi, joome samovarist teed ja teeme lõket!

Head talgulised!

Võtke kaasa: kindad, haamrid, trell, labidad, rehad ja saed. Sobivaks jalavarjuks võivad osutuda kalossid ja kummikud.


Logistika:

Ootame teid Peipsimaa Külastuskeskuses kell 10.00 (Suur tee 25, Kolkja küla, Tartumaa)
Info: meeli Kütimets, tel 56615575, meelikytimets@hot.ee

Registreerimine Teeme ära! veebilehel:


http://talgud.teemeara.ee/events/heakord

esmaspäev, 5. aprill 2010

Peipsimaa Külastuskeskus sai omale logo

Peipsimaa Külastuskeskus astub kevadele vastu mitte ainult uute ootuste ja lootuste, vaid ka uhiuue logoga. Pikkade, kohati kirglike arutelude tulemusel on valminud Peipsimaa Külastuskeskuse brändimanuaal, mille keskmes on külastuskeskuse brändiväärtused ja neid toetav logo.

Peipsimaa Külastuskeskuse brändiväärtusteks on traditsioonilisus, külalislahkus, keskkonnahoidlikkus ja kiiksuga huumor.
  • Traditsioonilisus - Peipsimaa Külastuskeskus kannab endas Peipsimaa vanausuliste traditsioone, mida on sobilik esitleda nii kohalikele elanikele kui ka külastajatele väljaspoolt piirkonda. Muuhulgas tähendab see rõhuasetust vanausuliste ilmalikule, mitte niivõrd vaimulikule kultuuripärandile ja tavadele.
  • Külalislahkus – Peipsimaa Külastuskeskus kummutab müüti vanausulistest kui eraklikust ja külastajate jaoks suletud kogukonnast. Peipsimaa Külastuskeskus on avatud kõigile külastajatele nii lähedalt kui kaugelt, kes väärtustavad Peipsimaa eriomast kultuuri ja traditsioone.
  • Keskkonnahoidlikkus – Eripärase kultuuri kõrval on Peipsimaa üheks olulisemaks külastusmagnetiks piirkonna loodus. Peipsimaa Külastuskeskus lähtub oma tegevuses keskkonnahoidliku turismi põhimõtetest, eesmärgiga säilitada piirkonna looduslikku mitmekesisust nii tänastele kui tulevastele põlvkondadele.
  • Kiiksuga huumor – Peipsimaale iseomane, vanausuliste ilmalikest traditsioonidest kantud huumor on suhteliselt tundmatu väljaspool piirkonda, kuid seda enam väärib esitlemist.

Külastuskeskuse logo koosneb konstrueeritud sõnamärgist ’Peipsimaa Külastuskeskus’ ja piltmärgist ’kala rattal’. Viimane kujutab endast järvevetest igavuse eest pagenud Rändur Kala, kes on otsustanud Peipsimaad tundma õppida, valides liiklusvahendiks kõige loodushoidlikuma sõiduriista - jalgratta. Pilt- ja sõnamärgi seovad ühtseks tervikuks stilistilised raamid ja ornamendid. Logost on 3 erineva keerukusastmega versiooni, mis erinevate värvikombinatsioonidega loob täieliku spektri kõikide erinevate infokandjate eripäradest lähtuvatest vajadustest.


Eraldi väärib äramärkimist Peipsimaa Külastuskeskuse logo visuaalse keele seotus piirkonna traditsioonidega. Nii sõna- kui piltmärgi loomisel on tuginetud Peipsimaa vanausuliste pärandil , mida brändimanuaali tegijatele aitas vahendada vanausuliste kultuuriekspert Pavel Varunin.

Täname kõiki, kes osalesid brändimanuaali arendamises ning andsid selle koostajatele väärtuslikku tagasisidet!

Käsitöö koolitused aprillis

08. aprill pakutrükk, sallide ja kinnaste kudumine, juhendaja Kadi Pajupuu (Peipsiamaa Külastuskeskus, Kolkja Suur tee 25, Tartumaa)
13. aprill õmblemine, tikkimine juhendaja Õnne Uus
16. aprill õmblemine, tikkimine, juhendaja Õnne Uus; kuldamine Kaire
20. aprill õmblemine, tikkimine juhendaja Õnne Uus
23. aprill õmblemine, tikkimine juhendaja Õnne Uus
29. aprill pakutrükk, sallide ja kinnaste kudumine, juhendaja Kadi Pajupuu
. . . aprill kuldamine, juhendaja Kaire Jakobson

Toimumise paigad täpsustuvad. Koolitused tulevad ka Tormas ja Kasepääl (Jõgevamaal).

Lisainfo:

Aime Güsson 56 902 502,7412481 aimegysson@yahoo.com
Kairi Villemson 56 629 329 kairi.villemson@gmail.com
Estre Metsaru Mustvees 52 21894;7726385

laupäev, 3. aprill 2010
Pühadekaardil on kuldamise koolituse ajal valminud munad ja küünlad.